Un pas inainte

Pentru comenzi și întrebări:

0 750 188269

 • Acasa
 • CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE Vanyafashion.ro

 1. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiții generale au ca scop să reglementeze relațiile între societatea comercială A FASHION EOOD (А ФЕШЪН ЕООД), CUI: 204873089, având sediul social și adresa administrativă în orașul Sofia, cart. Manastirski Livadi, str. Ivan Susanin № 45 А, denumită în cele ce urmează FURNIZOR, și clienții, denumiți în cele ce urmează UTILIZATORI ai platformei de comerț electronic Vanyafashion.ro

ІІ. DATE PRIVIND FURNIZORUL

Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea protecției consumatorilor:

 1. Denumirea Furnizorului: A Fashion EOOD
 2. Sediul social și adresa administrativă: orașul Sofia, cart. Manastirski Livadi, str. Ivan Susanin № 45 А
 3. Sediul lucrativ și adresa trimiterii reclamațiilor utilizatorilor: orașul Sofia, cart. Manastirski Livadi, str. Ivan Susanin № 45 А
 4. Adresa pentru corespondență electronică: e-mail: [email protected], telefon: +359 888 943 695
 5. Înscris în registrele publice: CUI: 204873089
 6. Organe de supraveghere:

(1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Adresa: orașul Sofia, str. ”Prof. Tsvetan Lazarov” № 2
Tel.: (02) 940 20 46
Fax: (02) 940 36 40
E-mail: [email protected][email protected]
Pagină web: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru protecția consumatorilor

Adresa: 1000 orașul Sofia, piața ”Slaveykov” № 4А, et. 3, 4 și 6
Tel.: 02 / 980 25 24
Fax: 02 / 988 42 18
Linia consumatorului: 0700 111 22
Pagină web: www.kzp.bg

 1. Înregistrare conform Legii privind Taxa pentru valoare adăugată

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3. Vanyafashion.ro reprezintă o platformă pentru comerț electronic, care poate fi accesată la adresa de Internet https://vanyafashion.ro, prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare – cumpărare și livrare a produselor oferite de Furnizor pe platforma, inclusiv următoarele:

 1. De a efectua înregistrare și creare de profil în vederea navigării pe paginile magazinului electronic al Furnizorului și folosirii serviciilor complementare privind furnizării de informații;
 2. De a vizualiza caracteristicile produselor, prețurile și condițiile de livrare;
 3. De a încheia contracte de vânzare – cumpărare și de livrare a produselor cu Furnizorul, oferite pe platforma Vanyafashion.ro;
 4. De a efectua orice tip de plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei Vanyafashion.ro, prin mijloace electronice de plată.
 5. De a primi informații despre produsele noi, oferite de Furnizor pe platforma Vanyafashion.ro;
 6. De a efectua declarații electronice în legătură cu încheierea sau efectuarea contractelor cu Furnizorul, pe platforma Vanyafashion.ro prin interfața paginii https://vanyafashion.ro, accesibilă pe internet;
 7. De a fi înștiințați cu privire la drepturile pe care le au, ce decurg prin lege, prin intermediul interfeței platformei https://vanyafashion.ro pe internet;
 8. De a exercita dreptul la refuz, atunci când este aplicabil, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

Art. 4. Furnizorul căruia îi aparține platforma Vanyafashion.ro va organiza livrarea produselor și va garanta drepturile Utilizatorilor, prevăzute prin lege, în limitele bunei credințe și a criteriilor și condițiilor acceptate în practica comercială sau în dreptul comercial și al consumatorilor.

Art. 5. (1) Utilizatorii vor încheia un contract de vânzare – cumpărare pentru produsele achiziționate cu Furnizorul pe platforma Vanyafashion.ro, la adresa https://vanyafashion.ro. Contractul se va încheia în limba bulgară și va fi păstrat în baza de date a Furnizorului pe platforma acestuia.

(2) În temeiul contractului de vânzare – cumpărare cu Utilizatorii, Furnizorul, proprietar al platformei https://vanyafashion.ro/, se obligă să faciliteze livrarea și transferul de proprietate către Utilizator, pentru produsele alese de acesta, prin interfața platformei. Utilizatorii au dreptul să facă corecturi legate de introducerea informațiilor, nu mai târziu de trimiterea notificării în vederea încheierii contractului  cu Furnizorul pe platforma https://vanyafashion.ro/

(3) Utilizatorii vor achita Furnizorului prin intermediu platformei https://vanyafashion.ro/ o remunerație pentru produsele livrate în conformitate cu prevederile stabilite pe platforma https://vanyafashion.ro/ și cu prezentele condiții generale. Remunerația este egală cu valoarea prețului anunțat pe platforma https://vanyafashion.ro/

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul vor conveni, pe platforma https://vanyafashion.ro/, că toate notificările cu privire la încheierea și executarea contractului de vânzare – cumpărare, pot fi efectuate pe cale electronică, prin mesaje electronice, în conformitate cu Legea privind documentele electronice și semnătura electronică și cu art. 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Se presupune că notificările electronice, trimise de Utilizatori, pe site, sunt efectuate de către personale stipulate în datele furnizate de Utilizator la momentul înregistrării, în cazul în care Utilizatorul a introdus un nume și o parolă de acces.

 1. ÎNREGISTRARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII https://vanyafashion.ro/

Art. 7. (1) Pentru a putea utiliza https://vanyafashion.ro/ în vederea încheierii contractelor de vânzare – cumpărare a produselor, Utilizatorul urmează să introducă un nume (nickname) și o parolă alese de acesta în vederea accesului la distanță, sau să se legitimeze prin profilul său de pe Facebook sau Google, prin care se consideră că a acceptat prezentele condiții generale.

(2) Numele și parola pentru acces la distanță vor fi stabilite de către Utilizator, prin efectuarea unei înregistrări online pe site-ul Furnizorului pe platforma https://vanyafashion.ro/, în conformitate cu procedura indicată de cel din urmă. Utilizatorii au posibilitatea de a efectua comenzi și de pe pofilele acestora de pe rețelele de socializare Facebook și Google.

(3) Prin introducerea datelor în coșul de cumpărături și apăsarea butonului ”Comandă”, Utilizatorul declară faptul că a luat la cunoștință prezentele condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și își asuma responsabilitatea de a le respecta necondiționat.

(4) Furnizorul va confirma comanda efectuată de Utilizator prin poșta electronică. Se va crea un cont al Utilizatorului și între acesta și Furnizor vor lua naștere relații contractuale.

(5) La efectuarea înregistrării sau a comenzii, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actuale. Utilizatorul se obligă în cazul modificării datelor, să facă o actualizare în timp util a acestora, așa cum sunt furnizate în înregistrare sau în comandă.

 1. PAȘI TEHNICI ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Art. 8. (1) Utilizatorii vor utiliza preponderent interfața Furnizorului pe platforma cloudcart.com pentru a încheia contracte de vânzare – cumpărare pentru produsele oferite de furnizori, pe platforma https://vanyafashion.ro/.

(2) În cazul comenzii produselor fără o înregistrare prealabilă din partea Utilizatorului, acesta va accepta prezentele condiții generale în momentul livrării. Se va considera că Utilizatorul a acceptat prezentele condiții generale odată cu primirea produselor livrate.

Art. 9. Utilizatorii vor încheia contractul de vânzare - cumpărare pentru produsele achiziționate, pe  platforma https://vanyafashion.ro/ după următoarea procedură:

(1) Accesarea site-ului în vederea efectuării comenzilor pe platforma https://vanyafashion.ro/

(2) Alegerea unuia sau a mai multor produse, oferite de Furnizor, pe platforma https://vanyafashion.ro/ și adăugarea acestora la coșul de cumpărături.

(3) Furnizarea datelor necesare în vederea autentificării Utilizatorului ca parte din contract.

(4) Furnizarea datelor în vederea efectuării livrării;

(5) Alegerea modalității și a momentului plății.

(6) Confirmarea comenzii;

 1. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii vor încheia contracte de vânzare – cumpărare separate pentru produsele solicitate de Utilizatori, chiar dacă au fost comandate printr-o singură notificare electronică și un singur coș de cumpărături.

(2) Furnizorul poate organiza livrarea împreună și în același timp a produselor comandate prin contracte de vânzare – cumpărare separate.

(3) Drepturile Utilizatorilor cu privire la produsele livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare – cumpărare. Exercitarea drepturilor cu privire la produsele livrare nu  privește și nu are efect asupra contractelor de vânzare – cumpărare pentru celelalte produse. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere dintr-un contract de vânzare – cumpărare pentru un anumit produs, nu afectează contractele de vânzare - cumpărare a celorlalte produse livrate Utilizatorului.

Art. 11. Atunci când își exercită drepturile conform contractului de vânzare – cumpărare, Utilizatorul este obligat să indice cu precizie și fără echivoc contractul și produsele, cu privire la care își exercită drepturile.

Art. 12. Utilizatorul poate achita prețul contractelor de vânzare – cumpărare separat într-o singură tranșă, la efectuarea comenzii produselor sau la livrarea acestora.

VII. CLAUZE SPECIALE, CARE SE APLICĂ PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR, ÎN SENSUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile din prezentul capitol VII ale condițiilor generale, se aplică doar pentru Utilizatorii pentru care, conform datelor stipulate în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare sau la înregistrarea pe https://vanyafashion.ro/, se poate concluziona că sunt Consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii comerțului electronic și/sau al Directivei 2011/83/CE  a Parlamentului european și al Consiliului din 25 octombrie 2011.

Art. 14. (1) Caracteristicile principale ale produselor oferite de Furnizor pe platforma cloudcart.com sunt descrise în profilul fiecărui produs de pe platforma https://vanyafashion.ro/

(2) Prețul produselor, cu toate impozitele și taxele incluse, este stabilit de Furnizor, pe platforma  https://vanyafashion.ro/ în profilul fiecărui produs de pe platforma https://vanyafashion.ro/

(3) Valoarea costurilor de transport și expediere, care nu sunt incluse în prețul produselor, este stabilită de Furnizor pe platforma https://vanyafashion.ro/ și este oferită sub formă de informație Utilizatorilor în momentul alegerii produselor în vederea încheierii contractului de vânzare - cumpărare;

(4) Modalitățile plată, livrare și executare a contractului sunt stabilite în prezentele condiții generale și informațiile furnizate Utilizatorilor prin intermediul mecanismelor de pe platforma https://vanyafashion.ro/

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în acest articol sunt actualizate la momentul vizualizării acestora pe platforma https://vanyafashion.ro/ înainte de încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord cu faptul că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor, poate fi prezentată prin interfața platformei https://vanyafashion.ro/ sau prin poștă electronică.

Art. 15. (1) Utilizatorul este de acord cu faptul că furnizorii de pe platforma https://vanyafashion.ro/ au dreptul să accepte plata în avans pentru contractele de vânzare – cumpărare încheiate cu Utilizatorul, pentru produsele și pentru livrarea acestora

(2) Utilizatorul alege de unul singur momentul de plată către Furnizorul, proprietar al platformei https://vanyafashion.ro/, pentru livrarea produselor: înainte sau la momentul livrării.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Utilizatorului este egală sau depășește 15 000 BGN, plata se va efectua doar prin transfer bancar sau prin alimentarea contului Furnizorului.

Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a arăta vreo cauză, să renunțe la contractul încheiat în termen de 14 zile, începând cu data primirii produsului de la Furnizor, prin formularul unic de renunțare la contract, accesibil pe site-ul Furnizorului, pe platforma https://vanyafashion.ro/ , la adresa Exercită drepturile tale! și în Anexa № 1 la prezentele condiții generale. Informațiile cu privire la exercitării dreptului la renunțare sunt accesibile la  Exercită drepturile tale! și în Anexa № 2 la prezentele condiții generale .

(2) Dreptul la renunțare, conform art. 1 nu se aplică în următoarele situații:

 1. În cazul livrării produselor realizate la comanda Utilizatorului sau în conformitate cu cerințele individuale ale acestuia;
 2. În cazul livrării produselor care prin natura acestora își pot deteriora calitatea sau au un termen de valabilitate scurt;
 3. În cazul livrării produselor sigilate, care odată desigilare la momentul livrării nu pot fi returnate din considerente de igienă sau de protecție a sănătății;
 4. În cazul livrării produselor care după ce au fost livrate și prin natura acestora, s-au amestecat cu alte produse din care nu pot fi separate;
 5. În cazul livrării unor înregistrări audio sau video, sau produse sigilate de software, care au fost desigilate după livrare, inclusiv coduri de activare a licențelor de software, funcționalități software sau mijloace virtuale pentru efectuarea plăților.
 6. În cazul livrării ziarelor, revistelor și edițiilor periodice, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

(3) Atunci când furnizorul platformei https://vanyafashion.ro/ nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la furnizarea informațiilor, stabilite prin Legea privind protecția consumatorilor, Utilizatorul are dreptul să renunțe la contractul încheiat în termen de până la un an și 14 zile de la data primirii produsului. Atunci când informația este prezentată utilizatorului în cadrul termenului de renunțare, acesta începe să curgă de la data prezentării ei. Utilizatorul are dreptul să înainteze cererea de renunțare conform acestui articol direct în fața Furnizorului, prin formularul unic de renunțare la contract, accesibil pe site-ul Furnizorului, pe platforma https://vanyafashion.ro/ la adresa din Anexa № 1 la prezentele condiții generale.

(4) Atunci când Utilizatorul a exercitat dreptul lui de renunțare la un contract de la distanță sau la un contract din afara punctului de lucru, Furnizorul va restitui toate sumele, primite de la Utilizator, inclusiv cheltuielile de livrare, fără o întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta a fost notificat despre decizia Utilizatorului de renunțare la contract. Furnizorul nu va restitui sumele primite printr-un alt mijloc de plată față de cel folosit de Utilizator la tranzacția inițială, decât dacă utilizatorul și-a exprimat acordul expres pentru utilizarea altui mijloc de plată și cu condiția ca acest lucru să nu genereze costuri suplimentare pentru Utilizator.

(5) În cazul exercitării dreptului de renunțare cheltuielile pentru returul produselor livrate vor fi scăzute din sumele ce urmează a fi restituite conform art. 4, cu excepția cazurilor când Utilizatorul va organiza singur și pe cheltuiala acestuia returul produselor. Furnizorul nu are obligația de a restitui cheltuielile suplimentare pentru livrarea produselor atunci când Utilizatorul a ales în mod expres modalitatea de livrare a produselor, care este diferită de cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor.

(6) Utilizatorul este obligat să păstreze în stare bună produsele primite de la Furnizor și să asigure păstrarea calității și siguranța acestora în termenul stipulat la alineatul 1.

(7) Utilizatorul poate exercita dreptul de renunțare la contract cu Furnizorul efectuând o notificare scrisă către Furnizor, prin formularul standard de renunțare la contract, accesibil la adresa TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE pe platforma https://vanyafashion.ro/ și în Anexa № 1 la prezentele condiții generale.

(8) Atunci când Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ nu a propus să-și recupereze singur produsele, acesta  poate reține plata sumelor către Utilizator până când primește produsele sau până când Utilizatorul prezintă dovezi despre faptul că a trimis produsele înapoi, în ordinea desfășurării situațiilor.

(10) Indiferent de ipotezele de mai sus, Utilizatorul este obligat să înapoieze produsul într-o formă comercială care permite revânzarea ulterioară a acestuia, în afara situațiilor în care despachetarea produsului duce la o evidentă deteriorare a aspectului comercial al acestuia, ca de exemplu, dar fără a se limita la, cutii deteriorabilă la deschidere, pachete ermetice, sau alte cazuri asemănătoare. În cazul deteriorării aspectului comercial al produsului, Furnizorul are dreptul, la discreția sa, să refuze renunțarea la contract sau să-i calculeze Utilizatorului costuri suplimentare pentru readucerea produsului la un aspect comercial normal.

(11) În cazul exercitării dreptului de renunțare conform prezentului articol, se consideră că Utilizatorul a exercitat dreptul de renunțare cu privire la conținutul sub formă de bonus care însoțește produsul.

Art. 17. (1) Termenul de livrare a produsului este stabilit pentru fiecare produs în parte în momentul încheierii contractului cu utilizatorul, prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma https://vanyafashion.ro/

(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ nu au convenit pentru un termen de livrare, termenul de livrare a produselor este de 30 de zile calendaristice, începând de la data ce succede ziua trimiterii comenzii Utilizatorului către Furnizor prin site-ul Furnizorului prin intermediul  platformei cloudcart.com

(3) în cazul în care Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ nu poate onora contractul din cauza faptului că nu dispune de produsele comandate, acesta este obligat să-l notifice pe Utilizator și să restituie sumele încasate de la Utilizator.

Art. 18. Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ este obligat să respecte toate cerințele stabilite de legislația bulgară cu privire la etichetare, publicitate și vânzare a suplimentelor alimentare.

VIII. ONORAREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ poate organiza livrarea și predarea produsului către Utilizator printr-un curier, în termenul stabilit la încheierea contractului.

(2) În cazul în care termenul de livrare, conform alin. 1 nu este stabilit în mod expres între cele două părți la încheierea contractului, Furnizorul va organiza livrarea și predarea într-un termen rezonabil.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să verifice produsul în momentul livrării și predării și dacă nu corespunde cerințelor, să notifice neîntârziat Furnizor de pe platforma https://vanyafashion.ro/

(2) În cazul în care Utilizatorul nu notifică Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ în conformitate cu alin. 1, produsul este considerat acceptat și corespunzător cu cerințele, cu excepția defectelor ascunse

Art. 21. Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ nu este obligat să asigure service-ul produsului.

Art. 22. Pentru cazurile care nu sunt reglementate în prezentul capitol se vor aplica reglementările vânzărilor comerciale, stabilite în Legea comerțului și Legea privind protecția consumatorilor.

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pe care o puteți accesa aici Politica de confidențialitate.

(2) Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori, sunt protejate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general 2016/679, iar Furnizorul le va prelucra în scopurile și în termenii prevăzuți în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(3) În cazul consimțământului dat de Utilizator Politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informațiile sau să aibă acces la informațiile stocate pe serverele Utilizatorului, doar pentru scopurile și termenii prevăzuți.  Utilizatorul este de acord, cu faptul că Furnizorul poate stoca informații sau are acces la informațiile  stocate pe serverele Utilizatorului și pentru alte motive, stipulate în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord cu faptul că Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ va avea dreptul să trimită în orice moment mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv buletine sau propuneri pentru achiziția de produse, atâta timp cât există o înregistrare a Utilizatorului sau Consumatorului în magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma httpîs://vanyafashion.ro/

(5) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord cu faptul că Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ va avea dreptul să colecteze, stocheze și prelucreze date cu privire la comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului de pe urma utilizării magazinului electronic al Furnizorului pe platforma https://vanyafashion.ro/ . Utilizatorul are dreptul de a obiecta împotriva stocării sau accesului la informații, conform alin. 3 din modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Art. 24. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ are dreptul să solicite de la Utilizator să legitimeze sau autentifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele anunțate în timpul înregistrării și a datelor cu caracter personal.

(2) În cazul în care, dintr-un motiv anume, Utilizatorul a uitat sau pierdut numele sau parola de acces, Furnizorul de pe platforma cloudcart.com are dreptul să aplice procedura anunțată, adică ”Procedura pentru nume sau parole pierdute”, care este accesibilă la adresa: https://vanyafashion.ro/

 1. MODIFICARE ȘI ACCES LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

Art. 25. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de către Furnizor pe platforma https://vanyafashion.ro/, condiții în legătură cu care, acesta, îi va notifica într-un mod adecvat pe toți utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ și Utilizatorul sunt de acord cu privire la faptul că orice modificare sau completare a prezentelor condiții generale va produce efecte asupra Utilizatorului într-unul dintre următoarele cazuri:

А) în urma notificării exprese din partea Furnizorului de pe platforma https://vanyafashion.ro/ și în cazul în care Utilizatorul nu va declara în termenul prevăzut de 14 zile, că le respinge; sau

 1. B)în urmă publicării acestora pe site-ul Furnizorului pe platforma https://vanyafashion.ro/ și dacă Utilizatorul nu va declara în termenul prevăzut de 14 zile, că le respinge; sau
 2. C)în urma acceptului expres al Utilizatorului prin profilul acestuia în site-ul Furnizorului pe platforma https://vanyafashion.ro/

(3) Utilizatorul este de acord cu faptul că toate notificările Furnizorului de pe platforma https://vanyafashion.ro/, ce au legătură cu modificarea prezentelor condiții generale, vor fi trimise la adresa electronică indicată de Utilizator în momentul înregistrării. Utilizatorul este de acord cu faptul că, pentru poșta electronică, trimisă conform prezentului articol, nu este obligatoriu să poarte semnătură electronică, pentru a produce efecte asupra acestuia.

Art. 26. Furnizorul publică prezentele condiții generale la adresa {terms_rul}, împreună cu toate completările și modificările ulterioare.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 27. Prezentele condiții generale și contractul între Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ pot înceta în următoarele cazuri:

 • În cazul încetării existenței și declarării procedurii de lichidare, sau declararea insolvenței a uneia dintre părțile contractului;
 • Cu acordul părților într-o formă scrisă;
 • În cazul imposibilității obiective a uneia dintre părți de a-și onora obligațiile contractuale;
 • În cazul punerii sub sechestru sau sigilării echipamentelor din partea autorităților;
 • În cazul anulării înregistrării Utilizatorului pe https://vanyafashion.ro/. În acest caz contractele de vânzare – cumpărare deja încheiate, dar neonorate rămân în vigoare și sunt supuse executării;

Art. 28. Furnizorul are dreptul, la discreția sa, fără o notificare prealabilă și fără a datora despăgubiri, să rezilieze unilateral contractul, în cazul în care constată că Utilizatorul folosește platforma https://vanyafashion.ro/ cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației Republicii Bulgaria, a normelor morale general acceptate sau a regulilor și practicilor general acceptate în comerțul electronic.

XII. RĂSPUNDERE

Art. 29. Utilizatorul este obligat să despăgubească și să descarce de obligații furnizorii de pe platforma cloudcart.com și Furnizorul, în cazul unor acțiuni în judecată sau alte pretenții din partea unor terți (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele și cheltuielile (inclusiv onorarii avocațiale și de judecată), ce rezultă sau au legătură cu: (1) neonorarea oricărei obligații conform prezentului contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, de producător, de difuzare sau a altor drepturi asupra proprietății intelectuale și industriale, (3) cesiunea ilegală către alte persoane a drepturilor puse la dispoziția Utilizatorului, în perioada de valabilitate și în condițiile contractului și (4) declararea mincinoasă pentru existența sau absența calității de utilizator, în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 30. Furnizorul nu se face răspunzător în cazul de forță majoră, evenimente  neprevăzute, probleme tehnice cu internetul, cauze tehnice sau obiective de altă natură, inclusiv dispoziții ale organelor competente de stat.

Art. 31. (1) Furnizorul nu se face răspunzător pentru daune cauzate de către Utilizator terțelor persoane.

(2) Furnizorul nu se face răspunzător pentru daune materiale sau morale, exprimate în beneficii nerealizate sau daune suferite, cauzate de către Utilizator în procesul de utilizare sau neutilizare a https://vanyafashion.ro/ și încheiere de contracte de vânzare – cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu se face răspunzător pentru timpul în care platforma nu a fost accesibilă din acuza unei forțe majore.

(4) Furnizorul nu se face răspunzător pentru daune cauzate de comentarii, păreri și publicații sub produsele, știrile și articolele de pe platforma https://vanyafashion.ro/

Art. 32. (1) Furnizorul nu se face răspunzător în cazul trecerii peste măsurile de siguranță ale echipamentelor tehnice, acest fapt ducând la pierderea de informații, difuzare de informații, acces la informații, limitarea accesului la informații sau alte consecințe asemănătoare.

(2) Furnizorul nu se face răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare – cumpărare, furnizării accesului la informații, pierderii sau modificării datelor ca urmare a legitimării false a unei terțe persoane, care se prezintă drept Utilizator, dacă din circumstanțe reiese că această persoană este Utilizatorul.

XIII. ALTE CONDIȚII

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma https://vanyafashion.ro/ se obligă să-și apere reciproc drepturile și interesele legale,  precum și să păstreze secretele comerciale, la care au avut acces în procesul de executare a contractului și în temeiul prezentelor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă în timpul și după încetarea perioadei contractului să nu facă publică comunicarea verbală sau scrisă între aceștia. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de pe internet, site-uri personale sau publice etc. poate fi considerată publică.

Art. 34. În caz de diferențe de opinie între prezentele condiții generale și aranjamentele dintr-un contract special între Furnizorul de pe https://vanyafashion.ro/ și Utilizator, vor prevala clauzele contractului special.

Art. 35. Posibila nulitate a uneia dintre prevederile prezentelor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Art. 36. Pentru problemele nesoluționate în prezentul contract, legate de executarea și interpretarea contactului, se vor aplica legile Republicii Bulgaria.

Art. 37. Prezentele condiții generale vor intra în vigoare pentru toți utilizatorii platformei https://vanyafashion.ro/.

Anexa № 1 – Formular standard pentru exercitarea dreptului de renunțare la contract

Formular standard pentru exercitarea dreptului de renunțare la contract:

                                                                             

(completați și trimiteți prezentului formular doar dacă doriți să renunțați la contract)

 

– Către ("A Fashion EOOD", orașul Sofia, Bulgaria orasul Sofia cartier Hadzhi Dimitar str.Vasil Petleshkov 75 cod postal-1000, tel.: 0888 943 695 [email protected]):

– Prin prezenta notific faptul că renunț/renunțăm* la contractul încheiat de mine/noi* în vederea achiziționării următoarelor produse */furnizării următorului serviciu*

– Comandat la data*/primit la data*

– Denumirea utilizatorului/-rilor

– Adresa utilizatorului/-rilor

– Semnătura utilizatorului/-rilor (doar în cazul în care prezentul formular este pe suport de hârtie)

– Data

------------------------------------------------------

* a se tăia partea inutilă.

Anexa № 2 – Informații cu privire la exercitarea dreptului de renunțare la contract

Informații cu privire la exercitarea dreptului de renunțare la contract

Instrucțiuni standard pentru renunțare:

Dreptul de renunțare la contract de la distanță sau în afara punctului de vânzare.

 1. Aveți dreptul de a renunța la prezentul contract, fără a indica o cauză pentru acest lucru, în termen de 14 zile.
 2. Termenul de 14 zile începe să curgă de la data la care dumneavoastră sau o terță persoană, diferită de curier și indicată de dumneavoastră, ați intrat în posesia produselor.
 3. În vederea exercitării dreptului de renunțare, trebuie să ne notificați, folosind datele noastre de contact, indicate la https://vanyafashion.ro/ cu privire la decizia dumneavoastră de a renunța la contract print-o declarație fără echivoc (de exemplu scrisoare, trimisă pe poștă, fax sau poștă electronică).
 4. Puteți utiliza formularul standard atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu. De asemenea puteți completa și trimite pe cale electronică formularul standard de renunțare sau o altă notificare care să nu lase dubii cu privire la renunțare, pe site-ul nostru https://vanyafashion.ro/ . În cazul în care veți utiliza aceasta posibilitate, noi vom trimite neîntârziat pe un suport permanent (de exemplu poștă electronică) o confirmare de primire a notificării de renunțare.
 5. Pentru a vă încadra în termenul de renunțare la contract este suficient să trimiteți notificarea dumneavoastră cu privire la exercitarea dreptului de renunțare înainte de expirare a termenului prevăzut conform contractului.

 

Efectele renunțării.

 1. În cazul în care renunțați la prezentul contract, noi vom restitui toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, ce au legătură cu modalitatea de livrare, aleasă de dumneavoastră, diferită de cea mai ieftină modalitate de livrare oferită de noi), fără o întârziere nejustificată și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne-ați informat cu privire la decizia dumneavoastră de renunțare la contract. Vom efectua restituirea în contul indicat de dumneavoastră; în orice caz aceasta restituire nu va produce niciun cost suplimentar pentru dumneavoastră.
 2. Avem dreptul de a amâna restituirea plății până la primirea produselor sau până când nu prezentați o dovadă despre faptul că ați trimis înapoi produsele, în funcție de care eveniment a fost primul.
 3. Dumneavoastră trebuie să acoperiți costurile directe cu ocazia returului produselor. Aceste costuri este de așteptat să nu depășească aproximativ sumele cu ocazia livrării printr-un serviciu de curierat standard.
 4. Dumneavoastră sunteți responsabil doar de diminuarea valorii produselor ca urmare a testării acestora, care este diferită de cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și buna lor funcționare.

Pentru informații suplimentare puteți accesa https://vanyafashion.ro/

Compara produse